Clàusula I. Aquesta aplicació mòbil ha estat dissenyada per als diferents sistemes operatius admesos, tal com s’indica en cadascuna de les botigues d’aplicacions que pot utilitzar l’usuari/ària per descarregar l’aplicació. La Diputació de Barcelona no és responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que es puguin ocasionar als usuaris/àries per la utilització d’altres sistemes operatius o versions diferents per als quals ha estat dissenyada aquesta aplicació mòbil. S’informa l’usuari/ària que les comunicacions a través de xarxes obertes no són segures. És responsabilitat de l’usuari/ària adoptar totes les mesures tècniques adequades per controlar raonablement aquests riscos i evitar danys en els seus equips, pèrdua de dades i/o robatori d’informació.

Aquesta aplicació utilitza Google Analytics per recollir, de forma anònima, dades d’ús amb l’objectiu d’assegurar-ne el correcte funcionament tècnic.

Utilització dels sensors del mòbil:

L’app bibliotequesXBM basa part del seu funcionament en la utilització de diferents sensors disponibles en els dispositius mòbils dels usuaris

• Càmera fotogràfica: Per poder utilitzar el servei de lectura de codi de barres de carnets

• Sensor GPS: per a poder geolocalitzar a l’usuari i poder enviar informació del seu interès en funció de la seva ubicació

Clàusula II. L’usuari/ària reconeix i accepta que fa ús dels continguts i/o serveis oferts per aquesta aplicació mòbil sota el seu risc i/o responsabilitat exclusiva. L’usuari/ària es compromet a utilitzar aquesta aplicació mòbil i tot l seu contingut de conformitat amb la llei i la resta de l’ordenament jurídic aplicable i amb les condicions generals d’ús i les condicions particular que, si escau, li siguin aplicables. Així mateix, es compromet a fer un ús adequat dels serveis i/o continguts d’aquesta aplicació mòbil i a no utilitzar-los per realitzar activitats il•lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i/o industrial o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable.

Clàusula III. La Diputació de Barcelona no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’usuari/ària que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel•lació o interrupció del servei durant la seva prestació amb caràcter previ.