Indicadors turístics
a la província
de Barcelona 2015
Indicadors turistics Barcelona
(sense barcelones)
Indicadors turistics Barcelona
síntesi
200.120
VIATGERS
429.315
PERNOCTACIONS
4.880
EMPLEATS
% viatgers % pernoctacions

La demanda d'allotjament turístic a les comarques de Barcelona el mes de Novembre ha tingut un comportament a l’alça respecte el 2014, en quant el nombre de turistes i de pernoctacions generades és superior al de l'any passat: 4.831 turistes més (+2,5%) i 30.244 pernoctacions més (+7,6%).

dades acumulades
(hotels, càmpings i turisme rural)
viatgers
pernoctacions
variacions interanuals per tipologies
hotelsEls hotels obtenen un creixement positiu tant en nombre de turistes (+5,1%,) com en el nombre total de pernoctacions (+9,3%). El mercat estranger (no residents) puja en els dos indicadors (turistes i pernoctacions), tot el contrari que el mercat domèstic (residents) que registra variacions negatives aquest mes. L'empleabilitat als hotels segueix pujant significativament respecte el 2014 (+9,1%).

establiments de turisme rural

Continua la tendència de creixement en la demanda d’allotjament rural en relació al 2014 (iniciada a principis d'any), tant en el volum de turistes (+11,8%) com en el volum de pernoctacions (+8,8%). L'empleabilitat augmenta aquest mes un +12,1% sent el percentatge més elevat de les tres categories analitzades.

càmpingsAquest mes els càmpings no recullen bones dades. Mostren una caiguda del -19,2% en el nombre de turistes i un -2,8% en el nombre de pernoctacions. Cal destacar la importància del mercat estranger (no domèstic) ja que ha pal·liat la caiguda amb un creixement del +8% en el nombre de turistes i un +34,8% en el nombre de pernoctacions. L’empleabilitat també s’ha reduït tot i que en un discret -1,5%.

evolució de l'ocupació*
*amb barcelones
posicionament
ocupació

Comparteix-ho:

LABturisme
Gerència de Serveis de Turisme - Diputació de Barcelona
Tel. 934 022 222
labturisme@diba.cat
www.diba.cat/dturisme/labturisme