Indicadors turístics a la Destinació Barcelona 2017

(sense Barcelonès)

SÍNTESI

Durant el mes de gener les comarques de Barcelona (sense considerar el Barcelonès) van allotjar un total de 181.469 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen), un 7,3% més que l’any passat. Aquests han generat un total de 351.811 pernoctacions, un 3,7% més, i han empleat de forma directa a un total de 4.610 treballadors, un 11,2% més que l'any anterior.

% VIATGERS 57,2% 42,8% % PERNOCTACIONS 52,6% 47,4% DOMÈSTICS ESTRANGERS

7,3%

181.469

VIATGERS

3,7%

351.811

PERNOCTACIONS

11,2%

4.610

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2016 2017 181.469 12.420 DIFERÈNCIAACUMULADA

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2016 2017 351.811 12.390 DIFERÈNCIAACUMULADA

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger 14,9% 6,3% 10,7% 15,0% 6,1%

Creixement del 9,9% en el nombre de turistes allotjats en hotels i del 8,4% en el nombre total de pernoctacions. Puja tant el mercat domèstic com l'estranger (no residents), però el segon en major mesura (creixement interanual de dos dígits). L'empleabilitat comença l'any amb un augment respecte 2016 considerable (+14,9%).

CÀMPINGS

Els establiments de càmping no recullen bones dades aquest mes de gener, i mostren una caiguda del 9% en el nombre de turistes i encara més acusada en el nombre de pernoctacions (-20%). La caiguda es dona tant en el turista nacional com en l'estranger. L'empleabilitat en aquesta tipologia d’allotjament en canvi, aconsegueix créixer un notable 26%.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 -10,7% -8,5% -22,7% -16,7% 26,0%

Els establiments de càmping no recullen bones dades aquest mes de gener, i mostren una caiguda del 9% en el nombre de turistes i encara més acusada en el nombre de pernoctacions (-20%). La caiguda es dona tant en el turista nacional com en l'estranger. L'empleabilitat en aquesta tipologia d’allotjament en canvi, aconsegueix créixer un notable 26%.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 40 60 80 % 20 0 Domèstic Estranger nd nd -8,8% -36,4% -32,2%

Aquest mes el turisme rural cau molt significativament (per sobre del 35% respecte gener de 2016), tant en el volum de turistes com en el volum de pernoctacions que aquests han realitzat a les nostres comarques. L'empleabilitat en aquest cas cau un 8,8% en aquesta tipologia d'allotjament, i se situa en 664 empleats de mitjana aquest mes.

Evolució de l’ocupació

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% HOTELS (per places) 2016 2017 CÀMPINGS (per parcel·les) 2016 2017 T. RURAL (per places) 2016 2017 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 5,7% 23,0% 46,6%

Posicionament de l’ocupació

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

26,9%

HOTELS

(PER PLACES)

-3,2%

29,4%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

1,8%

6,5%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-3,6%

BARCELONA

46,6%

HOTELS

(PER PLACES)

3,0%

23,1%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-8,6%

5,7%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-3,7%

TARRAGONA

22,5%

HOTELS

(PER PLACES)

0,8%

24,2%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,1%

6,4%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,5%

LLEIDA

30,2%

HOTELS

(PER PLACES)

-1,0%

39,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-2,9%

9,2%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-0,5%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA