Indicadors turístics a l’Entorn de Barcelona 2018

(Destinació Barcelona sense Barcelonès)

ANUAL 2018

SÍNTESI

Aquest any 2018 és el primer any de la sèrie 2008-2018 amb creixement negatiu pel que fa al nombre de turistes que s'han allotjat a les comarques de Barcelona. En termes globals, l’Entorn de Barcelona ha allotjat 4,7 milions de turistes (un -3,1% respecte l'any passat), que han generat 14,1 milions de pernoctacions, un -4,1% respecte el 2017.

En la comparativa interanual per tipologies, observem que tant els establiments hotelers, com els càmpings registren decreixements tant en el nombre total de turistes com en el nombre total de pernoctacions. En canvi, els establiments de turisme rural registren resultats positius pel que fa al nombre de turistes.

% VIATGERS 47,4% 52,6% % PERNOCTACIONS 35,4% 64,6% DOMÈSTICS ESTRANGERS

-3,1%

4.721.191

VIATGERS

-4,1%

14.142.545

PERNOCTACIONS

0,5%

7.304

EMPLEATS

Dades acumulades

(ESTABLIMENTS HOTELERS, CÀMPINGS I TURISME RURAL)

VIATGERS

GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 2017 2018 DIFERÈNCIA ACUMULADA 2018: -152.312

PERNOCTACIONS

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. 2017 2018 DIFERÈNCIA ACUMULADA 2018: -603.172

Variacions interanuals
per tipologies

ESTABLIMENTS HOTELERS

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS % 0 20 40 60 80 -20 -40 -60 -80 Domèstic Estranger -1,7% -4,8% -3,4% -12,0% -1,5%

Els hotels registren un decreixement en el nombre de turistes (-4%) i en el nombre de pernoctacions (-4,7%). Han disminuït tant el mercat nacional com el mercat internacional. El nacional, un -4,8% en nombre de turistes i un -12% en pernoctacions, i el mercat internacional ha disminuït un -3,4% en nombre de turistes i un -1,5% en nombre de pernoctacions. Pel que fa l'empleabilitat, aquesta s'ha vist reduïda un -1,7% respecte el 2017.

CÀMPINGS

Pel que fa als càmpings, observem un lleuger decreixement tant en el nombre de turistes (-1,1%) com en el nombre de pernoctacions (-1,8%). Aquests resultats s'han obtingut tot i l'increment del turisme internacional, que ha augmentat un +2,1% en nombre de turistes i un +2,8% en nombre de pernoctacions. El turisme resident, en canvi, ha disminuït un -2,4% en nombre de turistes i un -5,1% en nombre de pernoctacions. En relació a l'empleabilitat, hi ha hagut un increment del 9,3% respecte l'any passat.

Domèstic Estranger VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 20 40 60 80 % 0 2,1% 2,8% 9,3% -5,1% -2,4%

Pel que fa als càmpings, observem un lleuger decreixement tant en el nombre de turistes (-1,1%) com en el nombre de pernoctacions (-1,8%). Aquests resultats s'han obtingut tot i l'increment del turisme internacional, que ha augmentat un +2,1% en nombre de turistes i un +2,8% en nombre de pernoctacions. El turisme resident, en canvi, ha disminuït un -2,4% en nombre de turistes i un -5,1% en nombre de pernoctacions. En relació a l'empleabilitat, hi ha hagut un increment del 9,3% respecte l'any passat.

ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL

VIATGERS PERNOCTACIONS EMPLEATS -20 -40 -60 -80 20 40 60 80 % 0 Domèstic Estranger 15,0% 3,6% 12,8% -3,6% -14,6%

A diferència de les altres tipologies de turisme, el turisme rural ha registrat creixements importants tant en nombre de turistes (+12%) , tot i que els resultats respecte les pernoctacions han sigut lleugerament negatius (-0,7%). Els turistes residents (nacionals), que representen tres de cada quatre viatgers rurals de la província, han crescut un +15%, generant un increment en pernoctacions del +3,6%. Aquests valors però s'han vist afectats per la important disminució en pernoctacions de viatgers no residents (-14%). L'empleabilitat ha estat d'un 12,8% més que el 2017.

Evolució de l’ocupació

DESTINACIÓ BARCELONA (INCLOU EL BARCELONÈS)

40 60 20 0 80 100% 30 50 10 70 90 (per places) (per parcel·les) (per places) T. RURAL CÀMPINGS HOTELS 2017 2018 2017 2018 2017 2018 GEN. FEB. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DES. MITJANA ANUAL HOTELS: 64,7% · VAR. INTERANUAL: -1,0 pp MITJANA ANUAL CÀMPINGS: 46,6% · VAR. INTERANUAL: -1,1 pp MITJANA ANUAL T. RURAL: 21,2% · VAR. INTERANUAL: -0,7pp

Posicionament de l’ocupació

PER PROVÍNCIES

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

GIRONA

55,6%

HOTELS

(PER PLACES)

-0,6%

41,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-1,3%

23,9%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

3,4%

BARCELONA

64,8%

HOTELS

(PER PLACES)

-1,2%

46,7%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-1,0%

21,2%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

-0,2%

TARRAGONA

62,2%

HOTELS

(PER PLACES)

-2,2%

47,4%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

-0,1%

ND

TURISME RURAL

(PER PLACES)

ND

LLEIDA

35,9%

HOTELS

(PER PLACES)

2,0%

39,4%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

2,3%

14,2%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,4%

PROVINCIA

0,0%

HOTELS

(PER PLACES)

0,0%

0,0%

CÀMPINGS

(PER PARCEL·LES)

0,0%

0,0%

TURISME RURAL

(PER PLACES)

0,0%

GIRONA BARCELONA* TARRAGONA LLEIDA

*Inclou el Barcelonès
ND: no disponible.