Síntesi

L’activitat en allotjaments turístics de l’Entorn de Barcelona registra creixements respecte el febrer del 2018.

Increment
+1,9%
Viatgers
221.572
Increment
+5,7%
Pernoctacions
441.201
Increment
+4,8%
Empleats
5.041

Dades acumulades
(establiments hotelers, càmpings i turisme rural)

Dades acumulades pernoctacions

Variacions interanuals
per tipologia

Variacions interanuals hotels
Variacions interanuals càmpings
Variacions interanuals turisme rural

Evolució de l'ocupació
Destinació Barcelona (inclou el Barcelonès)

Evolució de l'ocupació hotels
Evolució de l'ocupació càmpings
Evolució de l'ocupació turisme rural

Posicionament
Per províncies

Posicionament de l'ocupació hotels
Posicionament de l'ocupació càmpings
Posicionament de l'ocupació turisme rural