Síntesi

L’activitat turística a l’Entorn de Barcelona creix en nombre de viatgers i en nombre de pernoctacions.

Increment
+3,2%
Viatgers
600.879
Increment
+1,0%
Pernoctacions
2.244.763
Increment
+2,9%
Empleats
10.190

Dades acumulades
(establiments hotelers, càmpings i turisme rural)

Dades acumulades pernoctacions

Variacions interanuals
per tipologia

Variacions interanuals hotels
Variacions interanuals càmpings
Variacions interanuals turisme rural

Evolució de l'ocupació
Destinació Barcelona (inclou el Barcelonès)

Evolució de l'ocupació hotels
Evolució de l'ocupació càmpings
Evolució de l'ocupació turisme rural

Posicionament
Per províncies

Posicionament de l'ocupació hotels
Posicionament de l'ocupació càmpings
Posicionament de l'ocupació turisme rural