Síntesi

L’activitat turística a l’Entorn de Barcelona decreix lleugerament en viatgers i, en menor mesura, en pernoctacions, assolint un augment de l’estada mitjana aquest mes

Increment
-3,7%
Viatgers
212.532
Increment
-1,0%
Pernoctacions
439.086
Increment
+5,7%
Empleats
4.840

Dades acumulades
(establiments hotelers, càmpings i turisme rural)

Dades acumulades pernoctacions

Variacions interanuals
per tipologia

Variacions interanuals hotels
Variacions interanuals càmpings
Variacions interanuals turisme rural

Evolució de l'ocupació
Destinació Barcelona (inclou el Barcelonès)

Evolució de l'ocupació hotels
Evolució de l'ocupació càmpings
Evolució de l'ocupació turisme rural

Posicionament
Per províncies

Posicionament de l'ocupació hotels
Posicionament de l'ocupació càmpings
Posicionament de l'ocupació turisme rural