Síntesi

En el primer mes de l'any 2021, l'activitat en els allotjaments turístics a l'Entorn de Barcelona continua registrant fortes caigudes en els principals indicadors analitzats: viatgers, pernoctacions i ocupació, com a conseqüència de l’actual situació de restriccions a la mobilitat per la COVID-19.

Disminució
-74,5%
Viatgers
47.937
Disminució
-69,1%
Pernoctacions
117.715
Disminució
-56,9%
Empleats
2.002

Variacions interanuals
per tipologia

Variacions interanuals hotels
Variacions interanuals càmpings
Variacions interanuals turisme rural

Evolució de l'ocupació
Destinació Barcelona (inclou el Barcelonès)

Evolució de l'ocupació hotels
Evolució de l'ocupació càmpings
Evolució de l'ocupació turisme rural

Posicionament
Per províncies

Posicionament de l'ocupació hotels
Posicionament de l'ocupació càmpings
Posicionament de l'ocupació turisme rural