Reduïm residus

Generem residus!

Fem servir productes i matèries primeres d’arreu del planeta.

Aliments cultivats a tot el món, plàstics elaborats amb derivats del petroli, paper obtingut de la fusta dels arbres, vidre fet amb sorra, aparells electrònics fabricats amb metalls extrets de les mines… I, contràriament al que passa a la natura, quan ens deixen de ser útils no els tornem al seu lloc d’origen i els convertim en escombraries!

generem residus

De matèria primera a residu: com generem les escombraries?

generem residus

Amaguem els residus sota l’estora?

Les deixalles que fem cada dia a casa ens creen problemes de tota mena. I on les ficarem?

la descomposició d'una bossa de plàstic triga més de 100 anys

Tenim un problema important. Cada persona genera més d’un quilogram de residus diàriament. Tots plegats, a Catalunya fem uns 4 milions de tones de deixalles cada any, que corresponen a 1,4 quilos per habitant i dia. Això són moltes escombraries! I si no es gestionen correctament, els residus poden contaminar el sòl, l’aigua i l’atmosfera. A més triguen molt de temps a descompondre’s.

Els residus en un any

Les bosses d’escombraries produïdes en un any a Catalunya…

consumim moltes bosses de plàstic

… posades en fila anirien de la Terra a la Lluna i tornarien.

consumim moltes bosses de plàstic

… omplirien nou vegades el Camp Nou.

L’illa de plàstics

l'illa de plastics
imatge de l'illa de plàstics

Els nostres residus

Toca als dibuixos per veure que hi va a cada contenidor

matèria orgànica

Matèria orgànica

Són les restes de menjar i les restes vegetals de mida petita.

matèria orgànica aspectes positius

La matèria orgànica es descompon gràcies a l’acció dels microorganismes. La podem convertir en biogàs, que ens serveix per generar electricitat, o en compost, que és un adob orgànic. Així retornem els nutrients a la terra i tanquem el cicle natural.

matèria orgànica aspectes positius

Si no la tractem adequadament, es porta a l’abocador, on genera pudor, degradació del paisatge i contaminació, a causa dels líquids que desprèn, els lixiviats.

Matèria orgànica

Què hi va?

matèria orgànica

Què no hi va?

matèria orgànica
paper i cartró

Paper i cartró

Són els residus de paper usat. Antigament els recollien els drapaires.

Aspectes positius del reciclatge del paper

El paper es pot reciclar fàcilment, però encara és més important reduir-ne el consum al mínim i reutilitzar-lo tant com puguem.

aspectes negatius de no reciclar el paper i cartró

Si no el reciclem, cal fabricar paper nou, que consumeix molta energia, aigua i fusta, produeix contaminació i provoca un impacte sobre els boscos i la biodiversitat.

Paper i cartró

Què hi va?

llibres, diaris, papers, caixes de cartró

Què no hi va?

clips, cinta adhesiva, gots de plàstic, fotografies
envasos

Envasos

Són embolcalls de plàstic i metall. Representen el 12 % del pes de les escombraries, però un 40 % del volum.

reciclatge dels envasos

Els metalls, com el ferro i l’alumini de les llaunes, són molt valuosos. Els plàstics dels envasos també es poden reaprofitar, i així evitem que degradin el paisatge i que contaminin.

la producció d'envasos nous

La fabricació d’envasos consumeix grans quantitats de recursos minerals, de petroli, d’energia i d’aigua. A més, l’ús dels envasos és sovint superflu i innecessari.

Envasos

Què hi va?

gots de plàstic, pots de iogurt, tetra-bricks, envasos de detergents

Què no hi va?

biberons, pots de pintura, cds, cubs de plàstic
vidre

Vidre

Envasos de vidre, però no gots o copes, miralls, vidre pla o similars.

el reciclatge del vidre

El vidre és molt fàcil de reciclar, no perd les seves propietats i serveix per fabricar nous objectes. Antigament el recollien els drapaires o es retornava a les botigues, de manera que es reutilitzava moltes vegades.

si no reciclem el vidre

La producció de vidre nou requereix grans quantitats de matèria primera, aigua i energia. Per això és molt important reciclar-lo bé i fins i tot reutilitzar-lo.

Vidre

Què hi va?

ampolles de vidre, pots de vidre

Què no hi va?

miralls, copes de cristal, bombetes
rebuig

Rebuig

Són tots els residus que no es recullen selectivament, i van al contenidor gris.

tractament de rebuig

Aquests residus es porten a les plantes de tractament, on, manualment o mitjançant diversos processos, se separen els elements reciclables que hi puguin haver quedat (llaunes de metall, plàstics o envasos de vidre), per reincorporar-los a la cadena de reciclatge.

el rebuig que no es pot reciclar

Els residus que finalment no es poden reciclar es porten a les plantes de valorització energètica o als dipòsits controlats. En qualsevol cas, s’ha de vigilar de no llençar cap residu reciclable al contenidor del rebuig.

Rebuig

Què hi va?

bolquers, compreses, bolígrafs, burilles

Què no hi va?

closques d'ou, bossetes de te, tovallons de paper brutes, roba vella
Residus especials

Residus especials

Són residus molt perjudicials per al medi ambient.

Què són els residus especials?

Són materials molt perjudicials que utilitzem a casa i que poden contenir productes químics nocius. Tots són perjudicials per a la salut i s’han de tractar per minimitzar-ne l’impacte.

Què podem fer amb els residus especials?

Aquests residus s’han de portar obligatòriament a les deixalleries o a centres de recollida especial, com ara les farmàcies per als medicaments o les botigues d’electrodomèstics per a les piles, on es distribueixen perquè rebin un tractament adequat.

Residus especials

Què hi va?

cartutxos de tinta, electrònica, piles, bombetes espatllades

Una pila petita pot contaminar 3.000 litres d'aigua. Quantes piles consumim cada any?

No costa tant

Catalunya té uns objectius ambiciosos de recollida selectiva, d’acord amb la Unió Europea i el Programa de prevenció i gestió de residus de Catalunya.

Diferencia aquests residus pel color del contenidor on van.

Toca als dibuixos per veure la solució

pot de vidre
contenidor verd

Contenidor verd

pot de iogurt
contenidor groc

Contenidor groc

llibres
contenidor blau

Contenidor blau

bolígrafs
contenidor gris

Contenidor gris

poma
contenidor marró

Contenidor marró

bombeta
punt verd

Punt Verd

ampolles de vidre
contenidor verd

Contenidor verd

ampolles de plàstic
contenidor groc

Contenidor groc

caixa de cartró
contenidor blau

Contenidor blau

bolquer
contenidor gris

Contenidor gris

bosseta de té
contenidor marró

Contenidor marró

piles
punt verd

Punt Verd

Què consumiràs durant la teva vida?

De mitjana, et menjaràs 50 tones d’aliments, produiràs 30 tones de residus, faràs servir 1 milió de litres d’aigua per rentar-te i generaràs 3 tones de residus fecals!

ous

13.000

ous

pomes

5.700

pomes

raspalls de dents

78

raspalls de dents

ordinadors

15

ordinadors

iogurts

8.000

iogurts

bosses de plàstic

15.000

bosses de plàstic

pollastres

1.200

pollastres

llaunes

5.600

llaunes de beguda

reacciona!

Sense tu, no es pot

La lletra R de residu també pot fer referència a la relació respectuosa que podem establir amb el medi ambient: REDUIR, RECICLAR, REUTILITZAR… Amb la seva aplicació, reduïm els impactes negatius de les nostres accions sobre l’entorn i tot el planeta.

Quines altres 'R' se t'acudeixen per protegir el medioambient?

Respectar el medi ambient significa reconèixer-ne el valor i entendre el nostre dret a viure una vida de més qualitat. El futur de l’espècie i del planeta depèn de la cura que tinguem dels recursos naturals.

Com convertir els residus en recursos

convertir una ampolla de plàstic en un gerro
convertir l'oli usat en sabó
convertir la roba vella en altres productes

Tu pots salvar el planeta!

tu pots ser una heroina

Accions de superheroïna

Pensa abans de comprar

Repara les coses i dóna’ls una segona vida.

Minimitza l’ús d’envasos i bosses de plàstic.

Fes regals immaterials.

Intercanvia objectes, llibres i roba.

No malbaratis el menjar.

Les escombreries a Europa

reciclatge

Tots els països de la Unió Europea tenim l’objectiu de reduir la producció de residus i gestionar millor els que es produeixin. La major part d’aquests objectius s’han d’aconseguir abans que arribi l’any 2030.

Reciclar el 65% pels residus municipals

Reciclar el 75% dels envasos

Prohibir l’abocament dels residus que ja s’han recollit separadament

Promoure la reutilització

Recollida separada dels residus tèxtils (2025)

Recollida separada dels residus perillosos (2025)

Recollida separada del 85% del paper

Recollida separada del 75% del vidre

Recollida separada del 60% de l’alumini

Reduir fins al 10% el dipòsit de residus als abocadors

Promoure la simbiosi industrial

Recollida separada de la matèria orgànica en tots els municipis de més de 5.000 habitants (2023)

europa