Ajuntament de Barcelona Diputació de Barcelona Turisme Barcelona
Turisme a Barcelona: ciutat i entorn 2017

Fonts:

OFERTA: Ajuntament de Barcelona i Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya.

DEMANDA: Turisme de Barcelona, Gremi d’Hotels de Barcelona, Idescat, Apartur, i INE

POSICIONAMENT: Turisme de Barcelona a partir de TourMis.

PERFIL DEL TURISTA: Enquesta a turistes de Barcelona. Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona.

LLOCS D’INTERÈS: Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), Ajuntament de Barcelona; Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB); Laboratori de Turisme a partir de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals i de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona; i equipaments.

IMPACTES ECONÒMICS: Enquesta a turistes de Barcelona. Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona; Departament d’Empresa i Coneixement, Generalitat de Catalunya.

TURISME DE REUNIONS: Turisme de Barcelona.

TRANSPORT:AENA, RENFE, El Port de Barcelona.

VISIBILITAT I VALORACIÓ: Turisme de Barcelona, Ajuntament de Barcelona i Diputació de Barcelona.

Observatori del Turisme a Barcelona: ciutat i regió

Ajuntament de Barcelona Diputacio de Barcelona Barcelona Turisme