Indicadors turístics
a la província
de Barcelona 2015
Indicadors turistics Barcelona
(sense barcelones)
Indicadors turistics Barcelona
síntesi
4.035.099
VIATGERS
12.619.890
PERNOCTACIONS
6.486
EMPLEATS
% viatgers % pernoctacions

En el conjunt de l’any 2015, el nombre de turistes que s’han allotjat a les comarques de Barcelona ha augmentat un 1,6%. Els més de 4 milions de turistes rebuts han generat un global de 12,6 milions de pernoctacions, un 4,1% més que el 2014, el que representa un allargament de l'estada mitjana i, conseqüentment, un tipus de turisme menys invasiu i més sostenible.

dades acumulades
(hotels, càmpings i turisme rural)
viatgers
pernoctacions
variacions interanuals per tipologies
hotelsEls Hotels obtenen un lleuger creixement en el nombre de turistes (+0,7%) i en el nombre total de pernoctacions (+2,5%). El mercat domèstic presenta un increment discret en el nombre de turistes (+1,8%) i un considerable creixement en el nombre de pernoctacions (+8,6%). El mercat estranger (no residents), però registra lleugeres variacions negatives de -0,1% en ambdós indicadors. L’empleabilitat creix un +5,3% al 2015.

establiments de turisme rural

Aquest any 2015 el turisme rural presenta importants xifres de creixement tant en el volum de turistes rebuts (+15,6%), com en el volum de pernoctacions registrades (+11,9%). Tot i que els viatgers residents representen més del 87% del total de viatgers rebuts, cal constatar un augment important del turista estranger en l’allotjament rural. L'empleabilitat se situa amb un creixement del +8,3%.

càmpingsEls Càmpings de la província de Barcelona aquest any 2015 mostren un creixement del +4,7% en el nombre de turistes i d'un +4,1% en el nombre de pernoctacions. Els creixements més elevats els trobem gràcies al mercat estranger (no residents) amb un +13,3% en el nombre de turistes i un +19,9% en el nombre de pernoctacions. En relació a l'empleabilitat, se situa al mateix nivell que el turisme rural, amb un +8,3% de creixement.

evolució de l'ocupació*
*amb barcelones
posicionament
ocupació

Comparteix-ho:

LABturisme
Gerència de Serveis de Turisme - Diputació de Barcelona
Tel. 934 022 222
labturisme@diba.cat
www.diba.cat/dturisme/labturisme