Indicadors turístics
a la província
de Barcelona 2016
Indicadors turistics Barcelona
(sense barcelonès)
Indicadors turistics Barcelona
octubre mesos anteriors
síntesi
429.459
VIATGERS
1.085.873
PERNOCTACIONS
6.887
EMPLEATS
% viatgers % pernoctacions

La demanda d'allotjament turístic a l'Entorn de Barcelona durant el mes d' OCTUBRE ha tingut un comportament a l'alça respecte el 2015 tant en el nombre de turistes rebuts (+14,6%) com en les pernoctacions generades (+5,1%). Així, a la província de Barcelona, sense considerar el Barcelonès, durant el mes d'OCTUBRE van allotjar-se un total de 429.459 turistes (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen). Aquests van generar un total de 1.085.873 pernoctacions (nits) i van emplear de forma directa a un total de 6.887 treballadors, un +2,0% més que l'any anterior.

dades acumulades
(establiments hotelers, càmpings i turisme rural)
viatgers
pernoctacions
variacions interanuals per tipologies
establiments hotelersEls hotels obtenen un creixement positiu en el nombre de turistes (+17,7%) i en el nombre total de pernoctacions (+7,1%). Ambdós indicadors pugen tant pel mercat de residents com no residents sent significatiu el mercat estranger pel nombre de turistes (+21,6%) i el mercat domèstic pel nombre de nits (+8,6%), situació fins ara produïda a la inversa. Finalment, l'empleabilitat creix un +0,9% i se situa en els 5.806 treballadors.

establiments de turisme rural


El turisme rural creix aquest OCTUBRE un +4,7% en el nombre de turistes i un +1,7% en el nombre de pernoctacions. Els turistes residents representen el 91% dels turistes amb un creixement de +1,0% i són el 85% de les nits, tot i que perden -1,2% respecte l'OCTUBRE de 2015. L'empleabilitat creix un +11,3%, el percentatge d'increment més elevat de les tres tipologies, situant-se en els 781 treballadors.

càmpings


Els càmpings decreixen aquest mes en tos els indicadors d'activitat, -5,3% en el nombre de turistes i -6,7% en el nombre de pernoctacions. Els turistes residents cauen -4,4% mentre que els no residents ho fan en un -9,1%. Les pernoctacions, per la seva banda, es mantenen estables en el mercat nacional (0,0% de creixement) però perden -15,9% en el nombre de nits dels internacional. L'empleabilitat creix en aquesta tipologia un +1,7%, i registra un volum mensual mitjà de 300 treballadors.

evolució de l'ocupació*
*amb barcelones
posicionament
ocupació

Comparteix-ho:

LABturisme
Gerència de Serveis de Turisme - Diputació de Barcelona
Tel. 934 022 222
labturisme@diba.cat
www.diba.cat/dturisme/labturisme