Síntesi

L’activitat turística a l’Entorn de Barcelona registra un decreixement en nombre de pernoctacions i un lleuger creixement en nombre de viatgers.

Cal tenir en compte que l’any passat la Setmana Santa va tenir lloc al mes de març i que aquest any és a l’abril. Per tant, aquests resultats s’hauran d’analitzar en conjunt amb els propers resultats del mes d’abril, per a disposar d’un anàlisi més precís.

Increment
+0,3%
Viatgers
305.654
Increment
-5,7%
Pernoctacions
661.774
Increment
-1,2%
Empleats
5.751

Dades acumulades
(establiments hotelers, càmpings i turisme rural)

Dades acumulades pernoctacions

Variacions interanuals
per tipologia

Variacions interanuals hotels
Variacions interanuals càmpings
Variacions interanuals turisme rural

Evolució de l'ocupació
Destinació Barcelona (inclou el Barcelonès)

Evolució de l'ocupació hotels
Evolució de l'ocupació càmpings
Evolució de l'ocupació turisme rural

Posicionament
Per províncies

Posicionament de l'ocupació hotels
Posicionament de l'ocupació càmpings
Posicionament de l'ocupació turisme rural