Síntesi

Durant el 2021, els allotjaments turístics de l’Entorn de Barcelona han rebut 2,4 milions de viatgers, un 67% més en relació al 2020, registrant un total de 6,6 milions de pernoctacions, (+83%), i amb un creixement de l’estada mitjana global del +9,2%, si bé aquests resultats estan un 50% per sota del 2019, abans de la pandèmia.

Increment
+67,4%
-49,5% (2019)
Viatgers
2.395.249
Increment
+82,8%
-54,2% (2019)
Pernoctacions
6.620.925
Increment
+35,1%
-18,7% (2019)
Establiments allotjament oberts
891

Variacions interanuals
per tipologia

Variacions interanuals mercat domèstic
Variacions interanuals mercat estranger
Variacions interanuals establiments oberts

Variacions interanuals
per comarques

Totes les comarques han aconseguit xifres d’activitat superiors al 2020 en les tres tipologies d’allotjament, amb un lideratge clar de les comarques del litoral (Garraf, Baix Llobregat i Garraf), que representen el 65% de tota l’activitat de l’Entorn de Barcelona.

Variacions interanuals per comarques hotels
Variacions interanuals per comarques en càmpings
Variacions interanuals per comarques turisme rural

Evolució de l'ocupació
Entorn de Barcelona (província menys Barcelonès)

Evolució de l'ocupació hotels
Evolució de l'ocupació càmpings
Evolució de l'ocupació turisme rural

Posicionament
Per províncies

Posicionament de l'ocupació hotels
Posicionament de l'ocupació càmpings
Posicionament de l'ocupació turisme rural