Síntesi

L’Entorn de Barcelona ha duplicat el nombre de viatgers i pernoctacions respecte el mes de gener de 2021, tot i que encara per sota dels valors de 2019 (entre el -37% i el -27% respectivament).

Increment

113.709
Viatgers
Increment
+127,4%
-37,1% (vs 2019)

Increment

252.999
Pernoctacions
Increment
+97,2%
-27,1% (vs 2019)

Increment

854
Allotjaments oberts
Increment
+34,3%
-4,0% (vs 2019)

Dades acumulades entorn de Barcelona
Agregat establiments hotelers, càmpings i turisme rural

Variacions interanuals
per tipologia

Indicadors
per comarques

Totes les comarques han aconseguit xifres d’activitat superiors al 2020 en les tres tipologies d’allotjament. Les comarques del litoral segueixen liderant el volum d’activitat turística, però en termes relatius cal destacar els creixements de l’activitat aquest mes a les comarques del Maresme, Berguedà i Moianès.

Evolució de l'ocupació a l'Entorn de Barcelona

Posicionament
Per províncies