Síntesi

L’Entorn de Barcelona ha obtingut creixements del 82% en el nombre de viatgers i del 104% en el nombre pernoctacions respecte el juliol de 2021. El volum total de viatgers supera la xifra assolida el mateix mes de 2019 (+4,5%), i esdevé la millor dada de la sèrie.

Increment

613.152
Viatgers
Increment
+81,6%
+4,5% (vs 2019)

Increment

2.150.231
Pernoctacions
Increment
+103,8%
-5,1% (vs 2019)

Increment

1.161
Allotjaments oberts
Increment
+9,2%
-6,6% (vs 2019)

Dades acumulades entorn de Barcelona
Agregat establiments hotelers, càmpings i turisme rural

Variacions interanuals
per tipologia i mercat


Indicadors
per comarques

Els creixements d’activitat a les comarques de Barcelona són molt positius arreu i superiors al 2021 en les tres tipologies d’allotjament. El Maresme lidera el volum d’activitat turística, amb pràcticament la meitat de turistes i pernoctacions de l’Entorn de Barcelona aquest mes.

Evolució de l'ocupació a l'Entorn de Barcelona

Posicionament
Per províncies