INDI_MHAB

Indicadors Municipals d'Habitatge de la demarcació de Barcelona

Observatori Local d'Habitatge

Què és Indi_Mhab?
Accedeix a les dades
Quins indicadors estan marcant la política d’habitatge al meu municipi? Quin esforç ha de fer la meva població per pagar un lloguer? Quanta població s’emanciparà al municipi en els propers anys? I a la demarcació? En quina situació està el parc d’habitatges a la meva vila? I a la del costat? Quants ajuts al lloguer s’han atorgat al meu municipi i quants al conjunt de la demarcació?
Què és Indi_Mhab?

Indi_Mhab (Indicadors Municipals d’Habitatge de la demarcació de Barcelona) forma part de l’Observatori Local d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. És un visualitzador obert a tothom que permet la comparabilitat de dades entre municipis i amb la demarcació. Es tracta d’una eina interactiva que proporciona informació organitzada en 4 blocs —les persones, l’habitatge, el mercat i les polítiques d’habitatge— i que es representa mitjançant gràfiques i mapes. A més, Indi_Mhab permet la generació d’informes per cada un dels municipis, visualitzacions sintètiques de les estadístiques i la descàrrega de dades dels indicadors.


Accedeix a les dades

Indicadors Municipals d’Habitatge
de la demarcació de Barcelona (INDI_MHAB)

Informe Municipal

.

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona. Tel. 934 022 890
Bústia de consultes i suggeriments: o.habitatge@diba.cat
Avís legal

Diputació de Barcelona. Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats. C/ Comte d'Urgell, 187. 08036 Barcelona. Tel. 934 022 890