Joc del riu

UN JOC SOBRE L’AIGUA QUE ENS PERMET COMPRENDRE LA IMPORTÀNCIA DE FER-NE UNA BONA GESTIÓ I OBSERVAR LES CONSEQÜÈNCIES DE FER-NE UN MAL ÚS.

JOC DEL RIU

Joc del riu

Participants

{{ player.alias }}

{{players[$index].monedes > 0 ? players[$index].monedes : 0}}

Veïns i veïnes

{{players_info[actualPlayerIndex].nom}}

VOTACIONS

AGENT

NO

AJUNTAMENT
VEÏNS I VEÏNES
EXPERTS
ECOLOGISTES
APLICAR

VOTACIONS

L'ACCIÓ NO HA ESTAT ACCEPTADA

VOTACIONS

L'ACCIÓ HA ESTAT ACCEPTADA

Ara és el torn de:

AJUNTAMENT

CONTINUAR

VEÏNS I VEÏNES

La {{accioConsellMunicipalActive.nom}} té un cost de 6 monedes, de les quals els veïns i veïnes en paga el 20 %.

El cost restant s’imputa al:

{{players[actualPlayerIndex].nom}}

L’Ajuntament decideix aplicar una sanció a:

{{players[actualPlayerIndex].nom}}

CONTINUAR

{{players_info[actualPlayerIndex].nom}}

SOL·LICITUD DE REQUALIFICACIÓ

CLIQUEU SOBRE LA PARCEL·LA QUE VOLEU REQUALIFICAR

{{players_info[actualPlayerIndex].nom}}

SOL·LICITUD DE REQUALIFICACIÓ

ESTEU SEGURS QUE VOLEU REQUALIFICAR AQUESTA PARCEL·LA?

Recursos hídrics

Contaminació

Riu

{{(indicadors | filter : {id: 1})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Riu

Litoral

{{(indicadors | filter : {id: 2})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Litoral

Aqüífer

{{(indicadors | filter : {id: 3})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Aqüífer

Cabal/Volum

Riu

{{(indicadors | filter : {id: 4})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Riu

Litoral

{{(indicadors | filter : {id: 5})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Aqüífer

Ús social

Riu

{{(indicadors | filter : {id: 6})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Riu

Litoral

{{(indicadors | filter : {id: 7})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Litoral

Aqüífer

{{(indicadors | filter : {id: 8})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Aqüífer

Medi

Biodiversitat

{{(indicadors | filter : {id: 9})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Biodiversitat

Economia

Economia

{{(indicadors | filter : {id: 10})[0].progressbarheight | number: 2}}%

Economia

{{currentTurnTimer.toString().toHHMMSS()}}