Indicadors turístics
a la província
de Barcelona 2015
Indicadors turistics Barcelona
(sense barcelones)
Indicadors turistics Barcelona
síntesi
377.036
VIATGERS
1.050.186
PERNOCTACIONS
6.675
EMPLEATS
% viatgers % pernoctacions

La demanda d'allotjament turístic (en el conjunt de les tres tipologies d'allotjament que s'analitzen)a les comarques de Barcelona durant el mes d'octubre ha tingut un comportament a l’alça respecte el 2014, tant en el nombre de turistes rebuts com en les pernoctacions generades per aquests: +3,3% i +5,5%, respectivament.
L’estada mitjana ha augmentat lleugerament (de 2,7 a 2,8 nits).

dades acumulades
(hotels, càmpings i turisme rural)
viatgers
pernoctacions
variacions interanuals per tipologies
hotelsEls hotels obtenen un creixement positiu tant en nombre de turistes (+2%) com en el nombre total de pernoctacions (2,7%). El mercat domèstic (residents) puja en ambdós indicadors , tot el contrari que el mercat estranger (no residents), que registra variacions negatives aquest mes. L’ocupació de places hoteleres també augmenta (3 pp). Finalment, l'empleabilitat segueix pujant significativament respecte 2014 (+4,3%).

establiments de turisme rural

Continua el creixement de l'activitat turística en el turisme rural, tant en el volum de turistes rebuts (+24%), com en el volum de pernoctacions registrades (+44,6%). Els viatgers residents (nacionals) són la majoria i representen fins el 94% del total de viatgers rebuts. L'empleabilitat augmenta aquest mes un 7,5% en aquesta tipologia d'allotjament.

càmpingsAquest mes els càmpings tenen també un bon comportament, amb augments en el nombre de turistes i de pernoctacions respecte el 2014 (+8% en nombre de turistes i +20% en nombre de pernoctacions), creixements que es donen tant en el mercat domèstic com en l'estranger. L’ocupació mitjana per parcel·la es manté al voltant del 43%. L'empleabilitat segueix augmentant considerablement en els càmpings de la província (+12,9%).

evolució de l'ocupació*
*amb barcelones
posicionament
ocupació

Comparteix-ho:

LABturisme
Gerència de Serveis de Turisme - Diputació de Barcelona
Tel. 934 022 222
labturisme@diba.cat
www.diba.cat/dturisme/labturisme