Qui em pot ajudar?

La rehabilitació d'un edifici és un procés complex des d'un punt de vista tècnic i social i, per tant, són necessaris la implicació i acompanyament de diversos professionals especialitzats. D’una altra manera, els resultats esperats podrien ser ben diferents, tant pel que fa a la qualitat de l’obra executada com als beneficis obtinguts (estalvi energètic, millora del confort, etc.).

promotors

Font: Elaboració pròpia basada en Tremoleda, N. (2011). "Guia metodològica. Gestió de la rehabilitació d’edificis d’ús residencial". GSHUA.