torre
ESTALVIAR ENERGIA I LLUITAR CONTRA LA POBRESA
Sabies que la renovació dels edificis existents podria reduir el consum energètic i les emissions de CO2 en un 5%?
MILLORAR LA SALUT PÚBLICA
Sabies que es pot estalviar un 3% en serveis de salut per cada milió d’euros d’inversió en rehabilitació energètica en habitatges en situació de pobresa energètica?
ciutat
PROVEIR HABITATGE ASSEQUIBLE
Sabies que, sovint, els habitatges buits són els que es troben en pitjor estat?
construccio
DINAMITZAR L’ECONOMIA LOCAL I GENERAR OCUPACIÓ
Sabies que es podrien crear fins a 160.000 nous llocs de treball verds en el sector de la construcció a Europa, gràcies a la renovació dels edificis?
pont
GARANTIR LA SEGURETAT I MILLORAR EL PAISATGE URBÀ
Sabies que la rehabilitació dels edificis contribueix a protegir, mantenir i millorar els valors paisatgístics que conformen la imatge de pobles i ciutats?
grafic
DISMINUIR LA CONFLICTIVITAT SOCIAL I LES DESIGUALTATS
Sabies que el 76% dels municipis que han realitzat actuacions de rehabilitació han contrastat efectes de revitalització social i econòmica?
Accessos destacats
Indi_Mhab
Indi_Mhab
Indicadors Municipals d’Habitatge de la demarcació de Barcelona forma part de l’Observatori Local d’Habitatge de la Diputació de Barcelona. És un visualitzador obert a tothom que permet la comparabilitat de dades entre municipis i amb la demarcació.
Indi_Rehab
SI_REHAB
SI_REHAB (Sistema d’Informació municipal per a la rehabilitació d’habitatges) és un visualitzador obert dirigit a difondre la informació estadística existent i facilitar la presa de decisions municipal en matèria de rehabilitació.