M3. Unitat 1. L’adolescència

Introducció

El consum de substàncies està considerat com una de les conductes de risc més freqüents durant l’adolescència. Aquestes substàncies afecten el cervell i produeixen alteracions conductuals i cognitives. El cervell de l’adolescent és més vulnerable als efectes de les substàncies.

Pujar