M3. Unitat 1. L’adolescència

2. L’adolescència: etapa de vulnerabilitat davant del risc. Conductes de risc

L’adolescència, com a etapa crítica del desenvolupament, pot ser considerada com un factor de risc davant el consum de drogues i altres conductes problemàtiques, no perquè suposi en si mateixa una alteració o patologia, sinó per les característiques que l’acompanyen i que col·loquen el jove en una situació transitòria de més vulnerabilitat.

L’adolescència és una etapa de més vulnerabilitat per iniciar conductes de risc en salut mental i adaptació social, tals com: consum de drogues, embaràs precoç, deserció escolar, violència i conductes antisocials.

Aquestes manifestacions es presenten com un fenomen emergent que amenaça la convivència social i redueix en aquests adolescents les possibilitats d’ajustament psicològic i social futur.

Una conducta de risc la forma aquell comportament que pot generar conseqüències negatives per a la persona o per a qui l’envolta i pot posar en perill la seva salut física o psicològica.

Per què es produeixen prioritàriament en l’adolescència? Els motius poden ser:

 • Immaduresa cerebral.
 • Priorització de la gratificació immediata.
 • Gaudi del present en detriment del futur.
 • Curiositat per noves experiències estimulants.
 • Sensació d’invulnerabilitat.
 • Trencament de la monotonia diària.
 • Baixa percepció de risc.
 • Pressió de grup.
 • Dificultats per tolerar l'avorriment.
 • Necessitat de posar a prova un cos que se sent com a nou.
 • Manca d’habilitats per gestionar les emocions negatives.

Exemples de conductes de risc:

 • Consum de substàncies sense prescripció mèdica.
 • Dieta restrictiva sense supervisió mèdica com a intent de control de l’autoimatge.
 • Agressivitat envers la família.
 • Abús de pantalles.
 • Delinqüència i pertinença a bandes.
 • Relacions sexuals sense protecció.
 • Utilització del cos, prostitució.
 • Relacions abusives.
 • Conducció temerària.

El consum de drogues és una més de les conductes de risc que tenen els adolescents. Per què hi ha adolescents que acaben complicant-se la vida amb les drogues, mentre que altres mantenen una absoluta indiferència per elles o, si les consumeixen, no deixa de ser una experiència circumstancial i puntual en les seves vides?

Els motius per consumir droga poden ser la identificació del consum com a:

 • Element de transgressió.
 • Element d’identificació.
 • Alleujament del dolor que suposa viure i fer els canvis propis de l’adolescència.

A la imatge següent podem veure altres motius del consum de drogues:

El consum no és el responsable de tot el que li passa a un noi o una noia, és un símptoma. Molts cops el consum és l’única manera de gestionar el que li passa, no sap fer-ho d’una altra forma. Hem d’ajudar l’adolescent a aclarir quines dificultats té i a resoldre-les sense evadir-se en el consum.

Les conseqüències derivades de l’abús de substàncies són més perilloses en l’adolescent que en l’adult degut a l’extrema plasticitat neuronal i al procés de maduració de la personalitat. La vida emocional de l’adolescent és molt inestable i ràpidament pot passar d’un estat a un altre.

Com a docents, reflexioneu sobre les coses que us fascinen o que us pesen del treball amb adolescents:

 • Davant d’un adolescent que consumeix, sento, penso, faig…
 • Si vols tenir bons resultats d’intervenció amb adolescents…
 • En el meu treball amb adolescents destacaria com a tres punts forts…
 • En el meu treball amb adolescents destacaria com a tres punts febles….
Pujar