Mòdul 2. El procés orientador

3. Descobreix-te: l’autoconeixement

L’autoconeixement és el procés de reflexió sobre un mateix que ens permet recopilar informació sobre com som, què ens agrada, que no ens agrada, quines coses sabem fer i amb quines tenim més dificultat, com ens relacionem, com reaccionem davant de situacions de la vida, etc.

Aquest coneixement d’un mateix ens ajuda a l’hora de prendre decisions. Saber com és el nostre perfil personal ens ajudarà a definir i construir el perfil professional.

És important que es demani la participació d’altres persones de l’entorn per tal que puguin complementar el procés d’autoconeixement amb les seves aportacions.

Proposta d’esquema per treballar la fase d’autoconeixement:

Font: Diputació de Barcelona

El perfil personal

Aspectes que poden ajudar a definir la persona que està fent el procés d’orientació:

Personalitat Identificarem aquells adjectius que defineixen la persona. És important identificar tant els trets positius com els que semblin negatius. Aquesta identificació permet ser conscients del que cal canviar.
Valors Allò que és important per a cada persona i que fonamenta la seva personalitat. Els valors són aquells aspectes que la persona considera rellevants: creativitat, responsabilitat, compromís, iniciativa…
Habilitats El que sabem fer i allò que no. Les habilitats es desenvolupen amb pràctica, esforç, dedicació i compromís.
Les habilitats poden vincular-se a matèries escolars; capacitats i destreses com tenir memòria visual, parlar en públic, etc., o bé, a activitats que es fan fora de l’entorn acadèmic o professional i que aporten un valor afegit en la definició del perfil.
Competències El que ens permet afrontar d’una manera o una altra una situació. Aquells coneixements, habilitats i actituds que les persones posen en joc a l’hora d’afrontar diverses situacions.
Interessos Les preferències, allò que ens agrada fer i hi dediquem més temps. Els interessos poden ser diversos, fins i tot no complementaris entre ells.
A més, cal tenir en compte que amb el pas del temps poden canviar les prioritats i es poden descobrir interessos que passen a ser part important dels objectius plantejats a curt, mitjà o llarg termini.
Cal pensar que poden ser experiències enriquidores dins un context personal.


El perfil professional

El perfil professional és la definició dels trets característics d’una professió o una ocupació.

La personalitat, les habilitats, les competències i els valors que hem treballat anteriorment han d’ajudar a definir el perfil professional.

Les competències tècniques formen part del perfil professional i són els aprenentatges i coneixements aplicables a un perfil i una feina en concret.

La projecció del perfil personal al punt de vista professional és el que ens ajuda a definir el perfil professional, tal com podem veure a la imatge següent:

Pujar