Per què rehabilitar?

El manteniment i la rehabilitació dels edificis d'habitatges són obligacions legalment reconegudes que aporten grans beneficis, tant per als usuaris dels habitatges com per a la societat en general.

per que rehabilitar