Mòdul 3. Detecció. Senyals d’alerta i indicadors de risc en el desenvolupament de l’infant de 0-3 anys

1. Què són els senyals d’alerta?

Entenem el desenvolupament infantil com:

  • Un procés continu d’adquisició de funcions.
  • El resultat de la interacció entre factors genètics, factors ambientals i emocionals i les característiques pròpies de l’infant.
  • Una etapa d’important plasticitat.
  • La importància dels primers vincles i la relació amb les persones significatives.
  • La base imprescindible per al progrés de totes les altres capacitats de l’individu.
  • La importància en el període inicial de la prevenció, la detecció i l’atenció precoç.

Davant d’això, els senyals d’alerta:

  • Són aquelles conductes de l’infant o l’absència d’aquestes que ens fan pensar que el desenvolupament no és adequat.
  • No han de ser un trastorn per si mateixes, però es important veure'n l’acumulació, la persistència i la intensitat.

L’etapa de 0-3 anys es l’etapa més significativa del desenvolupament de l’infant.

Pujar