Mòdul 3. Detecció. Senyals d’alerta i indicadors de risc en el desenvolupament de l’infant de 0-3 anys

7. Altres senyals d’alerta

Altres senyals d’alerta que s’han tenir en compte durant aquest període de 0-3 anys són:

  • Alimentació: infants inapetents, que mengen molta quantitat, molt selectius amb el menjar o per als quals la situació de l’alimentació resulta molt difícil.
  • Son: infants que dormen molt poc o que dormen en excés. Infants que es desperten sovint i que costa molt de consolar.
  • Comportament: conductes que preocupin les persones cuidadores, com infants tristos o inexpressius, amb pors excessives, massa tossuts, molt moguts, molt passius, que no tenen por del perill…

Detectar les desviacions o regressions del desenvolupament de l’infant de manera precoç facilita que es pugui iniciar un tractament per ajudar-lo al més aviat possible.

Pujar