La gestió transversal de les estratègies municipals de cooperació al desenvolupament

2. Els reptes actuals del món i les agendes globals del desenvolupament

Vivim en un món globalitzat en què els problemes del desenvolupament cada cop es fan més complexos i que ens planteja reptes de caràcter transnacional de múltiples dimensions: econòmics, socials, culturals, sanitaris, ambientals, etc. Fenòmens com el deteriorament ambiental i la pèrdua de biodiversitat, les migracions forçades i la crisi de refugiats, les pandèmies mundials, la creixent desigualtat, el terrorisme internacional i la seguretat alimentària, entre altres, han adquirit dinàmiques d’interdependència entre territoris i s’han convertit en amenaces clares per al futur del planeta i la humanitat.

Per tant, observem que avui dia el desenvolupament ja no és un problema d’alguns països i entès exclusivament com a creixement econòmic, i es fa necessari ampliar el focus a un major nombre de temes i aspectes que condicionen el benestar de les societats i la vida de les persones, visquin on visquin.

Com a resposta a aquests reptes i al concepte multidimensional del desenvolupament, les agendes internacionals també s’han transformat. L’any 2015 la comunitat internacional s’ha dotat de l’Agenda 2030 i de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS). Aquesta, a diferència de l’Agenda del Mil·lenni, és de caràcter universal i interpel·la tots els països a actuar de manera integral i holística des dels diferents àmbits del desenvolupament, sigui quin sigui el seu nivell de progrés. Així, doncs, no es tracta d’una agenda únicament de cooperació i exigeix més compromisos, tant per part de les polítiques domèstiques com de l’acció internacional.

Per tal de fer front a aquests problemes multidimensionals del desenvolupament generats per la societat global, resulta essencial repensar i enfortir la cooperació internacional al desenvolupament i treballar de manera col·lectiva, en una aliança des de tots els sectors (públic, privat i societat civil) i àmbits de treball.

L’ODS 17 de l’Agenda 2030 proposa una aliança mundial i crida a mobilitzar tots el mitjans necessaris per contribuir de manera eficaç al desenvolupament sostenible i fer front, de manera conjunta, als reptes que tenen avui dia el planeta i la humanitat. Per tant, els poders públics de tots els països, entre ells els governs locals i tots els agents socials, estan interpel·lats a donar-hi resposta.

Pujar